Lên đỉnh cùng cô vợ dâm đãng của anh đồng nghiệp

  • #1
  • #2
  • 564
    100%0
    Lên đỉnh cùng cô vợ dâm đãng của anh đồng nghiệp, sang nhà đồng nghiệp chơi đồng nghiệp mang rượu ra nhậu đúng món tủ rồi tôi và đồng nghiệp lâu lắm rồi mới ngồi với nhau nên uống rất nhiều, tửu lượng của đồng nghiệp kém hơn tôi uống được vài chén đã nằm luôn ở mâm rồi lúc này vợ của đồng nghiệp ra tiếp tôi có men vào tôi và em cùng thèm địt nhau thế là em là người chủ động gạ tôi em ngon thế này thì tôi cũng không dại gì từ chối.