Thôi miên rồi cưỡng dâm em nữ sinh xinh đẹp

  • #1
  • #2
  • 1.4K
    50%3
    Thôi miên rồi cưỡng dâm em nữ sinh xinh đẹp, thanh niên này rất thèm địt cô bạn cùng lớp xinh đẹp nhưng biết vị trí của mình ở đâu nên thanh niên này không dám tán tỉnh em nó, một hôm thanh niên này được một người lạ mặt cậu gặp ngoài đường tặng một chiếc đồng hồ nhìn như đồ chơi của trẻ con nhưng có thể dùng thôi miên người khác bắt họ làm theo lời mình nói và việc đầu tiên mà thanh niên này làm đó là thôi miên rồi địt cô bạn cùng lớp.